Woptura Tiospaye

De Woptura tiospaye is een hechte groep mensen die allen jaren geleden in aanraking zijn gebracht met het medicijn van de stenen. 

Sinds 2017 houden we samen het vuur brandend. Dat doen we door hutten te gieten op Stoutenburg, in nauwe samenwerking met WillemWout en in de lijn van Woptura.

De ceremonies worden gedragen door Alexander, Davey, Jozef, Karin, Liza, Peter en Saskia, die allen jaren geleden, ieder op hun eigen moment en op hun eigen manier via WillemWout in aanraking zijn gebracht met het medicijn van de stenen. Allen dragen we de kennis van de Lakota-tradities, zoals we die in zweethutceremonies, vision quests en sundances hebben ontvangen, in ons hart.

Stichting Woptura is in 1997 opgericht om de Inipi ceremonies op Stoutenburg te ondersteunen.

Wij zijn een ANBI-stichting en giften aan onze stichting zijn aftrekbare posten op de aangifte inkomstenbelasting. Informatie daarover is te vinden bij de belastingdienst.

Donaties zijn heel welkom op rekeningnummer NL85INGB0007777405 en zullen gebruikt worden om het erfgoed van Woptura als deel van de Lakota Sioux natie te beschermen. Dat doen we door traditionele ceremonies mogelijk te maken op Landgoed Stoutenburg en door projecten in Noord- en Zuid Amerika te ondersteunen.

Reacties zijn gesloten.